Easy Abone Evrakları Yönetimi

Verimliliği arttırarak maliyetleri azaltır, abone evraklarının eksiksiz olmasını ve kontrolünü sağlar…

Paket Kapsamı

Abonelik hizmetlerinin verilmesi esnasında alınan evrakların etkin ve güvenli bir şekilde aranması, üretilmesi, kurum performansının takibi, her türlü abone hareket sürecinin yönetilmesi, kurumun dışa dönük yüzünün kaliteli-güvenilir-görsel bir şekilde gösterilmesi, var olan dokümanların güvenli şekilde arşivlenerek, bunlara bağlı olarak ileriye dönük karar alabilmenin sağlaması.
Abone Evrakları işlemlerinin; Doküman Yönetimi ve İş Akışı altyapısı ile bütünleşerek, binlerce dokümanın kontrol altına alınması, yetkilendirilmesi, dağıtılması (Mobil dünya, mail ,Url gibi), farklı yapılarda çıktıların sunulması (xls, pdf, xml, html, rtf, csv,...), yönetilebilmesi, süreç analizleri ve güvenli arşivleme.

Abone Evrakları Yönetim İşlemlerinizi otomatikleştirir.

Abone Evrakları işlemlerinizi daha hızlı ve daha güvenli yönetir/işleme alır.
Bilgi ve ekleri tam ve eşit olarak tüm yetkili kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Abonelik Süreleri, notları ya da yineleme işlemleri otomatik olarak takip edilmektedir.
Delegasyon özellikleri sayesinde kesintisiz yönetim fonksiyonu sağlar.
Ayrıntılı okuma ve yazma izinleri sayesinde gizli Abone Evrakları ve belgelerinin yanlış kullanımını engeller.

EASY Abone Evrakları Yönetimi Esnek bir araçtır

EASY Abone Evrakları Yönetimi Çoklu Platform Uyumlu ve diğer sistemlere açık web tabanlı bir araçtır.
EASY Abone Evrakları Yönetimi firmanızda mevcut sistem mimarisi, veritabanı yapıları ve iş akışları için ayrı ayrı özelleştirilebilir.
Kolay kullanımlı ve sezgisel bir altyapıya sahiptir.
Abonelik işlemlerinize anlık olarak ulaşım ve yönetme imkanı sunar.
EASY Abone Evrakları Yönetimi standart Abone Evrakları şablonları sunar.
Çapraz belge yönetimi fonksiyonu sayesinde, örneğin, anlık kararlara istinaden giriş ve çıkış kontrolü, sürüm takibi işlemleri esnasında hız ve verimlilik sağlar.
Bunlara ek olarak, EASY Abone Evrakları Yönetimi yetki tahsisi ve iş akışları sayesinde zaman kayıplarını asgariye indirerek, kontrolünüzü maksimum seviyeye çıkartır.
Elektronik İmza ile bütünleştirilerek, fiziksel evrakın tamamen sistem dışına çıkmasını sağlar. Evrakın kaybı veya eksik olması riskini sıfıra indirir.

Akıllı DMS Özellikleri.

Arama/alma seçenekleri: Örneğin çeşitli tam metin arama, depolanmış Abone Evrakları işlemleri ve merkezi olarak yönetilen doküman yönetim sistemi içindeki ilgili belgeleri ortaya çıkarır.
Merkezi depolama erişim haklarının yönetimini sağlar.
Abone Evrakları belgelerinde yapılan değişiklikler ve arşivleme, büyük ölçüde DMS üzerinden otomatik yapılır.
EASY Abone Evrakları Yönetimi Genel özellikler:
Hızlı ve kullanışlı arama ve filtre fonksiyonları aracılığıyla bilgi ve belgeleri bulma
Tamamen web tabanlı
Kapsamlı DMS fonksiyonları, sürüm ve check-in/check-out gibi
Taraflar, servisler, hizmetler hakkında detaylı bilgi
Abonelik işlerinin oluşturulmasından, imzalanmasına kadar tüm adımlar
Kurumsal yapı, hiyerarşiler ve sorumluluk ilişkilerinin düzenlenmesi
Gizli Abone Evrakları belgelerinin güvenli kullanımı
Abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi sürecinin ölçülebileceği bir alt yapı, performans yönetimi,
Görsel ve kolay ulaşılabilir dokümanlar,
Çoklu boyutta hataya ve eksik dokümana yer vermeyen uygulama bütünü,
SAP, Lotus Notes, Exchange ve MS Office ortamında oluşturulan belgelerin uygulama ile native entegrasyonu,
Geleneksel arşivlemeden yeni nesil arşivlemeye geçiş,
Metin ortamından Görsel ortama geçişi,
Arşivlenen evrakların değiştirilemezlik garantisi,
Abone Evrakları sisteminin, ERP uygulamasının bir alt bileşeni değil; başlı başına ayrı bir sistem haline gelmesi ve yönetilebilir olması,
Sadece kişilerin değil, tüm sürecin performans göstergesi
Kaynak bağımsız bir çözüm,
Organizasyonda tüm dokümanlar için standart bir platform,
Doküman paylaşımında güvenlik esası,
Mobil cihazları destekleme özelliği
Farklı ürünlerle entegrasyon kolaylığı
Dünyanın her yerinden yetki dahilinde evraklara erişim ve süreç kavramının kesintisiz işlemesi özellikleri
Abonelik işlemleri sırasında evrak eksiklerinin otomatik tespiti
Evraklar üzerinden standart bilgilerin OCR yönetimiyle otomatik toplanması ve diğer sistemlere transferi
Abonelik süreleri, abonelik konuları, ek paket ve servislerin izlenmesi, gerekli ek dokümanların otomatik tespiti ve ilişkilendirilmesi