EASY E-Fatura Çözümü

Image

e-Fatura Uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Faturaların, tarafları arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır.

e-Fatura Uygulamasından yararlanan kullanıcılar;

  • Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderebilir,
  • Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alabilir,
  • Gönderilen veya alınan e-Faturalarını EASY elektronik arşiv ortamında saklayabilirler.

e-Fatura

e-Fatura Uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Faturaların, tarafları arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır.

e-Fatura Uygulamasından yararlanan kullanıcılar;

  • Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderebilir,
  • Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alabilir,
  • Gönderilen veya alınan e-Faturalarını EASY elektronik arşiv ortamında saklayabilirler.

EASY e-Fatura Çözümü

ERP sisteminde istenilen müşteriler ve kesilen faturalara ait bilgilerin belirlenen standartlar dahilinde Gelir İdaresi Başkanlığına gönderimi, raporlanması ve arşivlenmesini otomatik olarak yapan anahtar teslimi bir çözümdür.

Mali Mühür

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan Mali Mühür, sistemi kullanacak kurumlar tarafından TÜBİTAK’tan temin edilmektedir.

Entegrasyon

Web servisi teknolojisi üzerine kurulu EASY e-fatura çözümü bütün ERP sistemlerine kısa sürede entegre olabilmektedir. Sisteme gönderilen ve gelen faturaları hem EASY üzerinden hem de ERP sisteminiz üzerinden kolaylıkla takip edebilirsiniz.

SAP

EASY SAP ile sertifikalı entegrasyon çözümleri sunan bir çözüm ortağıdır.
e-fatura çözümü kapsamında ihtiyaç duyulan SAP geliştirmeleri proje kapsamında değerlendirilmektedir.

Arşivleme

GİB e gönderilen ve GİB ten gelen e-faturaların yasal süreleri boyunca güvenilir bir elektronik arşiv sisteminde saklanması yasal bir zorunluluktur. EASY Elektronik Arşiv çözümleri gerekli olan bütün standartları sağlamakta ve güvenilirliği KPMG gibi kuruluşlar tarafında sertifikalandırılmıştır.

Kazanımlar

  • Süreçleri kısaltır
  • Kağıt, posta giderlerini azaltır
  • Uyuşmazlıkları giderir
  • SAP ile tam entegredir.